ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
ცხელი ხაზი
  • ქ. ბოლნისი
    ქ. ბოლნისი

 

დაგეგმე 2018 წლის ბიუჯეტი

 

პრიორიტეტი
2014
2015
2016
2000000
4000000
5000000
ადმინისტრაციული ხარჯები
3000
77000
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
4000
8500
სოფლის მეურნეობა
10000
2000
გარემოს დაცვა
700
40000
გაიმეორეთ დამცავი კოდი
განახლება