ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
ცხელი ხაზი
  • ქ. ბოლნისი
    ქ. ბოლნისი

 

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება"

ფრაქციის თავმჯდომარე

გიორგი მირიანაშვილი

ფრაქციის წევრები:

გოჩა მეშველიანი

ვუგარ ისაევი

რასულ ბახტიაროვი

დოსტუ აშიროვი