ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
ცხელი ხაზი
  • ქ. ბოლნისი
    ქ. ბოლნისი

ბაღის დასახელება

მისამართი

მენეჯერი.სახელი,გვარი

ტელ.ნომერი

 

ქ.ბოლნისი N1 საბავშვო ბაღი

არსენ იყალთოელის N12

ნინო რეხვიაშვილი

599-85-96-81

ქ.ბოლნისი N2 საბავშვო ბაღი

სიონის N37

მანანა ზაალიშვილი

599-85-96-72

ქ.ბოლნისი N3 საბავშვო ბაღი

წმ.ნინოს N38

ელენე მჭედლიძე

599-85-96-73

ქ.ბოლნისი N4 საბავშვო ბაღი

აღმაშენებლის N22

თამარ კოპალეიშვილი-გაბიძაშვილი

599-85-96-74

ქ.ბოლნისი N5 საბავშვო ბაღი

ს.ს.ორბელიანის N183

ნინო ბაბუაძე

599-85-96-75

ქ.ბოლნისი N6 საბავშვო ბაღი

გ.ტაბიძის N44

მზევინარ ტყემალძე

599-85-96-76

სოფ.რატევანი

სოფ.რატევანი

ნინო კაპანაძე

599-85-96-78

სოფ.ქვეში

სოფ.ქვეში

ვალენტინა ურუმაშვილი

599-85-96-91

სოფ.ტანძია

სოფ.ტანძია

მაია ქალდანი

599-85-96-82

სოფ.ბალიჭი

სოფ.ბალიჭი

ნინო ჯაჯანიძე

599-85-96-83

დაბა თამარისი

დაბა თამარისი

მაია ჯაფარიძე-მირიანაშვილი

599-85-96-79

დაბა კაზრეთი

დაბა კაზრეთი

ჯილდა ჯინჭაარაძე

599-85-96-80

 

 

 

ა(ა)იპ ბოლნისის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულებაში შემავალი ბაღების მისამართები,მენეჯერები და ტელეფონის ნომრები.